Afkast

Fundamental Invest Afdeling Stock Pick har været en af de bedste investeringsfonde med danske aktier som investeringsunivers gennem de seneste 10 år målt på afkast.

Afdeling Stock Pick har siden etableringen af sin nuværende investeringsstrategi under rådgivning af Michael Voss i 2011 præsteret de afkast, som fremgår af oversigten nedenfor. Afdeling Stock Pick er den ældste af foreningens to afdelinger og har dermed den længste historik. Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er stiftet i 2013, men har siden haft en parallel afkastudvikling.

Markedsafkast i pct. (pr. 31-12-2023)

201520162017201820192020202120222023Seneste 3 årSeneste 5 årSiden 2011
Afdeling Stock Pick55,42%6,96%5,17%-15,92%22,44%29,52%16,06%-24,31%1,66%-10,69%41,62%397,35%
OMX Cph. Small Cap30,09%14,32%15,09%-7,23%21,54%47,43%38,78%-4,58%6,42%40,92%152,50%259,35%
OMX Cph. Mid Cap46,16%1,38%11,99%-9,55%31,21%24,35%31,02%-7,19%5,38%28,14%109,08%391,69%
OMX Cph. C2530,49%0,10%15,09%-11,19%28,71%35,60%18,60%-11,54%9,63%15,02%100,73%325,27%

Bemærk for god ordens skyld, at historisk afkast ingen garanti er for fremtidigt afkast. Værdien af investeringer i investeringsbeviser kan enten stige eller falde. En investeringsforenings historiske afkast giver ingen sikre indikationer om foreningens fremtidige udvikling.

Afdeling Stock Picks resultater har også været baggrunden for, at Fundamental Invest gennem de senere år har modtaget et betydeligt antal hædersbevisninger. Du kan læse nærmere herom ved at klikke på menupunktet Hædersbevisninger.