Udbytte

Afdeling Stock Pick er udloddende og følger lovgivningens regler om såkaldt minimumsudlodning i Ligningslovens § 16C. Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er, som navnet angiver, akkumulerende og udbetaler ikke udbytte. Hele værditilvæksten indgår her i den indre værdi.

Udlodningsreglerne betyder, at afdeling Stock Pick hvert år skal udlodde modtagne udbytter og renter samt realiserede kursgevinster og –tab. Derimod indgår endnu ikke realiserede kursgevinster og –tab ikke. Herfra fratrækkes så omkostninger, ligesom der er en række udligningsregler mellem de enkelte år i tilfælde af negative afkast etc. Den beregnede udbytteprocent nedrundes til nærmeste én decimal.

Afdelingen er således forpligtet til at udlodde dette beløb som minimum og kan ikke beslutte et lavere beløb.

Tidligere blev udlodningen gennemført umiddelbart efter generalforsamlingens godkendelse af årsregnskabet, men siden 2018 har foreningen valgt at gennemføre en foreløbig udlodning allerede omkring 1. februar, umiddelbart efter, at udarbejdelsen og revisionen af årsregnskabet er afsluttet. Det sker for at undgå, at investorer, der køber beviser inden generalforsamlingen, modtager en udlodning, fra det foregående år, hvor de ikke har været investorer.

Udbytte, kr. pr. andel

År20162017201820192020202120222023
Afdeling Stock Pick20,3020,206,706,006,5051,8026,5026,10

Når udlodningen gennemføres, vil kursen på investeringsbeviset typisk falde med det udloddende udbytte. Hvis den samlede udlodning for et år eksempelvis udgør kr. 20,00 pr. andel, og kursen på dagen før udlodningen var kr. 120,00, vil kursen som udgangspunkt falde til kr. 100,00 efter udlodningen. Udlodningen vil tilgå investors konto 2 bankdage efter udlodningsdagen.

Automatisk geninvestering

Du har mulighed for at få geninvesteret dit udbetalte udbytte automatisk i nye beviser i Fundamental Invest i stedet for at få beløbet udbetalt kontant, hvis du ønsker det.

Du skal her henvende dig til dit pengeinstitut og bede dem registrere det for dig. Nogle pengeinstitutter tilbyder dette gennem deres netbanker. Eventuel a conto skat af udbyttet bliver fratrukket i udlodningen inden geninvestering.