Aktiesparekonto

Ny mulighed: Aktiesparekonto

En Aktiesparekonto giver private investorer mulighed for at investere i aktier og investeringsbeviser, som indeholder aktier, til en mere gunstig beskatning end ellers. Teknisk set består Aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til i alt 50.000 kr. i alt på kontoen og derefter investere i aktier og investeringsbeviser med aktier.

Det er alene muligt at investere frie midler, dvs. almindelig fri opsparing på en Aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed. Det er en oplagt mulighed at investere i Fundamental Invests to afdelinger her. Både den udbyttebetalende og den akkumulerende afdeling kan anvendes.

Hvad med skatten?

Skatten på afkastet af Aktiesparekontoen er 17 pct., og det opgøres efter årets udgang efter lagerprincippet, dvs. inklusive udbytter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab. Til sammenligning beskattes almindelig aktieindkomst med 27 pct. indtil en grænse på 52.900 kr. og med 42 pct. derover. Tab kan dog ikke umiddelbart fradrages i skatten i tabsåret, men bliver fratrukket i positivt afkast i de efterfølgende år.

Hvordan oprettes en Aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen skal oprettes i banken. Når den er oprettet, er det så muligt at købe aktier og aktiebaserede investeringsbeviser i den på helt samme måde som ved andre aktiehandler. Se link til vejledningen her.