Stock Pick II Akkumulerende

Afdeling Stock Pick II Akkumulerende investerer fortrinsvis sine midler i aktier optaget til handel på Nasdaq Copenhagen, men også aktier noteret på andre skandinaviske børser kan komme på tale.

Fundamental Invest investerer såvel i store selskaber i C25-indekset og Large Cap, som i mindre og mellemstore selskaber i Small og Mid Cap. De sidstnævnte grupper udgør typisk en relativt højere andel af porteføljens markedsværdi, end de pågældende aktier gør i det samlede aktiemarkeds markedsværdi.

Udover aktier noteret på Nasdaq Copenhagen, kan afdelingen investere indtil 20% af formuen er i aktier noteret på andre skandinaviske børser.

For at opnå en tilstrækkelig risikospredning tilstræbes, at porteføljen fordeles på mindst 25 aktier. Investeringerne udvælges ud fra Fundamental Invests Stock Pick-strategi, som du kan læse nærmere om ved at klikke her.

Målsætningen med sammensætningen af afdelingens aktieportefølje er at skabe et tilfredsstillende afkast til investorerne. Stock Pick-strategiens tilvalg af attraktive aktier betyder, at der ikke er fastsat specifikke krav til selskabernes fordeling på f.eks. brancher eller størrelse. Afdelingen benytter heller ikke et benchmark.

Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende samt optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under fondskoden DK0060521854.

Du kan se nærmere oplysninger om afdelingen og dens investeringer længere nede på denne side. De gældende vilkår for afdelingen fremgår af prospektet, som du kan få ved at klikke her.

Afdelingens investeringsrådgiver er Michael Voss, Fundamental Fondsmæglerselskab A/S, Staktoften 3, 2950 Vedbæk. Læs nærmere herom ved at klikke her.

Afdelingen kan benyttes til investering for pensionsmidler, midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.) samt fra virksomhedsskatteordningen (VSO), men er mindre velegnet til frie midler, da man som investor bliver beskattet efter princippet om lagerbeskatning.

Afdelingen følger samme investeringsstrategi som Afdeling Stock Pick, som henvender sig til fri opsparing, pensionsopsparing samt midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.).