Foreningsoplysninger

Fundamental Invest er en uafhængig investeringsforening, der investerer i danske aktier efter Stock Pick-strategien.

Foreningen blev stiftet den 9. februar 2000 og ændrede navn til sit nuværende den 3. maj 2011, hvor investeringsstrategien også blev ændret til den nuværende. Registreringsnumre er:

FT-nr.: 11.130
CVR-nr.: 25 70 96 75

Foreningen har to afdelinger:

Afdeling Stock Pick, stiftet 7. januar 2004 og
Afdeling Stock Pick II Akkumulerende, stiftet 29. oktober 2013.

Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv., og på ønske fra et medlem indløser dennes andel af formuen.

Foreningen har to afdelinger, Stock Pick og Stock Pick II Akkumulerende, som begge er børsnoterede på Nasdaq Copenhagen A/S og kan handles gennem pengeinstitutter.