Stock Pick-strategien

Fundamental Invests investeringsunivers er danske børsnoterede aktier, men også aktier noteret på andre skandinaviske børser kan komme på tale. Stock Pick-strategien søger hele tiden at vælge en aktieportefølje, der vurderes at have et attraktivt afkastpotentiale, og som indeholder tilstrækkeligt mange aktier til at kunne levere en tilfredsstillende risikospredning.

Vi fokuserer i aktieudvælgelsen på virksomhedernes kvalitet og potentiale, og det sker ud fra parametre som:

  • Substansværdi
  • Indtjeningsevne
  • Ledelseskvalitet
  • Fokuseringsevne og forretningsmodel
  • Vækstpotentiale
  • Take-over potentiale.

Vi prioriterer helt grundlæggende nøgletal som kurs/indre værdi og price/earnings fremfor sindrige DCF-modeller (discounted cash flow), som efter vores vurdering er alt for afhængige af den enkelte analytikers beregningsmodel.

Vi køber også de enkelte aktier efter et tilvalg, hvor vi ud fra en vurdering af virksomheden finder den attraktiv at investere i. Vi køber ikke en virksomhed, blot fordi den indgår i et aktieindeks med en given vægt. Derfor anvender vi heller ikke et aktieindeks som benchmark.

Vi er engagerede ejere af de virksomheder, vi investerer i. Vi er ofte i dialog med virksomhederne, og vi lægger stor vægt på, at ledelsen er både dygtig og lydhør samt udfører et upåklageligt arbejde til gavn for virksomheden og dens aktionærer. Er der forhold i virksomheden, som vi er meget uenige i eller uforstående over for, indleder vi en dialog med ledelsen. Vi har flere eksempler på, at virksomheder har ændret strategi og fået efterfølgende succes med store kursstigninger til følge efter en sådan dialog.

Vi investerer både i de store selskaber samt i mindre- og mellemstore selskaber på det danske aktiemarked. Blandt de små- og mellemstore virksomheder finder vi undertiden virksomheder, som med tiden vokser sig store, og giver os et godt afkast. De store virksomheder er ofte mere stabile i deres forretningsmæssige udvikling og handles med en større likviditet i markedet.

Det er vores erfaring, at de aktier, som klarer sig bedst i en lavkonjunktur, er aktier med fokus på substansværdi her og nu (ofte kaldet value-aktier), mens omvendt de aktier, der klarer sig bedst i en højkonjunktur, er aktier med et vækstpotentiale, der kan udfoldes under de omstændigheder (ofte kaldet vækst- eller growth-aktier).

Fundamental Invest udlåner af princip ikke aktier fra foreningens portefølje. Foreningen ønsker ikke at understøtte hedgefonde, der vil spekulere mod de enkelte selskaber i porteføljen.

Du kan se en oversigt over de 10 største aktiepositioner under afdelingsbeskrivelserne for hver af de to afdelinger Stock Pick og Stock Pick II Akkumulerende ved at klikke på de to afdelingslinks. Klik herefter på faktaark.