Ledelse

Bestyrelse

Michael Hovard Ekmann (formand)
Key Account Manager

Bertil Wogensen (næstformand)
Direktør

Preben Stenkjær
cand. polit.

Søren Søgaard
Direktør

Direktion

Investeringsforvaltningsselskabet
Invest Administration A/S
Badstuestræde 20
1209 København K
Tlf.: 38 14 66 00
www.invadm.dk
Direktør Niels Erik Eberhard

Revision

Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
Tlf.: 73 23 30 00

www.ey.com/dk/da