Ledelse

Bestyrelse

Michael Hovard Ekmann

Michael Hovard Ekmann

(formand) Key Account Manager

 • 25 års erfaring fra investeringsforeninger (Bikuben Invest, Danske Invest og BankInvest) samt kapitalforvaltning
 • Nuværende salg af software til kapitalforvaltere i Europa
 • Cand. Merc.
 • Født 1963
Bertil Wogensen

Bertil Wogensen

(næstformand) Direktør

 • Nordea Bank i 27 år. Senest 8 år i Polen, ansvar for erhvervskunder.
 • Partner i selskab for udenlandske investeringer i Danmark i 12 år
 • Selvstændig med eget investeringsselskab
 • HD fra CBS i International økonomi og virksomhedsledelse
 • Født 1955
 • Søren Søgaard

Søren Søgaard

(bestyrelsesmedlem) Direktør

 • Baggrund fra Bank & Finans og konsulentvirksomhed
 • Konsulent for internationale investorer
 • Aktiv investor i start-up virksomheder
 • Betydelig bestyrelseserfaring
 • Cand. Polit.
 • Født 1964
Niels Erik Eberhard

Direktion

Investeringsforvaltningsselskabet
Invest Administration A/S
Badstuestræde 20
1209 København K
Tlf.: 38 14 66 00
www.invadm.dk
Direktør Niels Erik Eberhard

Revision

Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
Tlf.: 73 23 30 00

www.ey.com/dk/da