10 største positioner

Du kan finde oplysninger om afdelingens 10 største positioner, sektorfordeling, afkast år-til-dato mm. i afdelingens faktaark nedenfor, der leveres af dataleverandør FundCollect.